22.6.2011

U 17 Vyhodnotenie majstrovskej sezóny

V ligovom ro?níku 2010/2011


Káder hrá?ov U17: Dominik Holec, Simon Hanovec, Martin Praženica, Jakub Martinec, Dušan Kuchar?ík, Martin Králik, Michal Mráz, Pavol Ripel, Róbert Petruš, Frederik Gorner, Peter Vantroba, René Revák, Lukáš Jánošík, Martin Hruboš (K), Matej Zavadzan, Milan Škriniar, Šimon Kla?anský, Filip Rybár, Martin Petreje, Michal Funtek, Erik Kašuba, Jaroslav Mihálik.
Tréner: Mgr.Vladimír Labant 
Asistent: Ernest Goljan

Letnú prípravu s družstvom, ktoré trénujem už druhú sezónu sme za?ali 5. 7. 2010 a v tom ?ase bolo v kádri 23 hrá?ov. Po necelom týždni prípravy sme sa zú?astnili domáceho turnaja o pohár Mareka Mintála, ktorý má každoro?ne vysokú športovú úrove? ?o do kvality i obsadenia. 
Po dvoch ví?azstvách v skupine sme sa prebojovali do finále, v ktorom sme sa stretli s minuloro?ným ví?azom Viktóriou Plze?. Vo výbornom zápase sme po ve?mi dobrom výkone zví?azili 3:1 a turnajom sme tak ako jediné družstvo prešli bez prehry. Po úspešnom absolvovaní tohto turnaja sme sa pripravovali na blížiacu sa sú?až v domácich podmienkach. Na tréningový proces sme okrem ihrísk v Strážove a Budatíne využívali aj priestory Haly s posil?ov?ou a s ihrisko na T18. Taktiež sme využívali regeneráciu v Strážove, kde sa o unavené telá po tréningoch vždy dobre postaral masér Jaroslav Mintál. O hrá?ov po zraneniach a dlhodobejších chorobách sa tak ako u všetkých družstiev v našom klube príkladne starajú Milan ?apay s manželkou a Tomáš Lintner, ktorým by som sa chcel touto cestou osobitne po?akova? za ich obetavú robotu, ktorú vykonávajú s porozumením a úsmevom na tvári. Okrem spomenutého turnaja M.Mintála sme sa v po?as sezóny zú?astnili na ?alších štyroch kvalitne obsadených turnajoch: na halovom turnaji Bican Cup v Prahe, kde sme skon?ili na 2. mieste, na turnaji v Krakowe, ktorý sme vyhrali, na turnaji v Slovácku kde sme skon?ili na 4.mieste a na ve?mi prestížnom turnaji Ciociaria Cup 24 – 29.6 v Talianskom Frosinone, kde sme sa prebojovali spomedzi 28 družstiev rôznych národností do štvr?finále medzi najlepšiu osmi?ku tímov. O kvalite družstva, v ktorom sa nachádza viacero individualít, s potenciálom a perspektívou sved?í aj fakt, že sa presadia aj v konfrontácií s kvalitnými zahrani?nými družstvami, ?o preukazuje našu dobrú prácu na mládežníckej úrovni v našom klube.  
Po?as celej úspešnej majstrovskej sezóny sme len 4x okúsili trpkos? porážky, 8x sme remizovali a 20x sme opúš?ali ihrisko ako ví?azi. Pred posledným domácim sú?ažným zápasom sme mali istotu majstrovského titulu, po ktorom sme si o tri dni v Muteniciach po výbornom zápase z našej strany, ke? sa v hracom ?ase proti družstvu Plzne nerozhodlo a po remíze 0:0 v dramatickom rozstrele po výhre 13:12 na pokutové kopy vybojovali titul a zárove? aj ?eskoslovenský pohár.                                     
V kádri máme 7 reprezentantov Slovenska, z toho štyria v SR 17: D. Holec, D. Kuchar?ík, R. Revák, J. Mihálik, a traja hrá?i ktorý boli posunutí v priebehu prípravy z U 16 Š. Kla?anský, M. Škriniar a M. Králik sa pravidelne objavujú v SR 16.
S dosiahnutými výsledkami družstva som ve?mi spokojný a taktiež s predvedenou hrou. Chlapci mi robili rados?, majú futbal radi a prezentovali sa dobrými výkonmi, ?ím robili dobré meno sebe ale aj celému nášmu klubu a Slovenskému futbalu.

Tréningový proces sme ukon?ili v pondelok 20. 6. 2011 po spolo?nom obede s majite?om klubu p. Antošíkom, ktorý spolu s nami trénermi chlapcom pogratuloval k ví?azstvu v ligovej sú?aži a vybojovaniu trofeje v ?eskoslovenskom pohári.

Na záver by som sa chcel po?akova? spolu s mojim asistentom Ernestom Goljanom, v prvom rade hrá?om, rodi?om, všetkým zamestnancom v našom klube MŠK Žilina na ?ele s s jeho majite?om pánom Jozefom Antošíkom za ich podporu a teším sa na ?alšiu spoluprácu.              
 
Tréner: Mgr. Vladimír Labant

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 2500 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.