Doxxbet liga

Anketa:

Ktorý hrá? z akadémie MŠK Žilina vás po?as zimnej prípravy v A mužstve najviac zaujal?

Jakub Michlík (36%)
36%
Adrián Kopi?ár (23%)
23%
David Hancko (18%)
18%
?ubomír Gorel?ík (23%)
23%
hlasovalo 7380 ľudí
- archív ankiet -

Fotogaléria:

Fotogaléria
21.6.2011

U 11 Hodnotenie sezóny 2010/2011

Ro?ník 2000


Sezónu sme za?ali sme 5. augusta 2010 a skon?ili 25.06.2011. Po?as celej sezóny sme absolvovali 22 medzinárodných turnajov z toho 8 halových turnajov. Výkonnos? chlapcov sa zlepšovala s pribúdajúcim po?tom tréningových jednotiek. Okrem spomínaných turnajov sme absolvovali cca 30 prípravných a cca 20 majstrovských zápasov. Každý víkend sme sa snažili zapoji? všetkých zdravých chlapcov do zápasovej ?innosti, riešili sme to skupinovou formou, 1. skupina sa zú?astnila turnaja a 2. skupina odohrala prípravný alebo majstrovský zápas resp. sme odohrali dvojzápas. Po?as celej sezóny chlapci absolvovali každý týžde? 3 popolud?ajšie tréningové jednotky + každý pondelok plaváre? a gymnastiku. Na tréningoch sme sa snažili pracova? na zlepšení všetkých parametrov ich individuálnej techniky herných ?inností jednotlivca,  koordinácie, techniky behu, hry 1 proti 1 a malým prípravným hrám. 
Sezóna bola dlhá, náro?ná po všetkých stránkach, preto chcem po?akova? klubu, rodi?om, de?om, vedúcemu mužstva a všetkým ostatným, ktorí pomáhali, že sme sa mohli zú?astni? takého po?tu medzinárodných turnajov a odohra? taký po?et zápasov ?i doma alebo na ihriskách súperov. Verím, že každý chlapec po?as celej sezóny získal množstvo vedomostí, skúseností a zru?ností, ktoré mu pomôžu nielen v jeho športovom živote, ale aj v jeho osobnostnom raste. Ešte raz všetkým patrí ve?ká v?aka.
Martin Repaský, Michal Molnár

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1804 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.