29.6.2011

U 12 Vyhodnotenie sezóny 2010/2011


Trénerom MŠK Žilina U12 som sa stal od sezóny 2010-2011. Prípravu sme za?ali 7. 6. 2010, ked sme vä?šiu ?as? tréningového procesu absolvovali v športovom areáli TJ Závodie. Do tréningového procesu postupne nasko?ilo 20 chlapcov, z ktorých až 80% tvorili chlapci zo športovej triedy. Po mojich skúsenostiach s mládežou, viac uprednost?ujem prípravné zápasy s dobrými klubmi ?i už z ?eska (Opava, Olomouc,Ostrava,Zlín), z Ma?arska (MTK Budapeš?), Po?ska (Krakovia Krakov) alebo z domácich klubov (Slovan, Petržalka, Nitra), ktoré chlapcom dajú po športovej stránke ur?ite viac, ako turnajové zápasy, hrané ?asto max. 2x15 min, nepo?ítajúc ?asto dlhú cestu na turnaj. Vo všetkých týchto medzinárodných a domácich priate?ských zápasoch sme nenašli premožite?a.
V samotnej domácej sú?aži 1. Liga MŽ, sme za celú sezónu okúsili trpkos? prehry len raz. Treba si hlavne uvedomi?, že alfou a omegou v tejto vekovej kategórii je tréningový proces - dril.
Družstvo MŠK Žilina U12 sa mi javí perspektívne nie len ako kolektív, ale sú tam pohybovo nadaní jednotlivci, viacerí s ve?mi dobrou dynamickou technikou (Sluka, Múdry, ?uriš, Majdan, Opial, Kán, Lacko, Zavadzan, Kopas, Kompaník), ktorí boli vlastne ?ahú?mi celého ro?níka.
Treba spomenú? aj ve?mi dobrú dvojicu brankárov (Ko?ínek, Petráš), podávajúcich ve?mi dobré výkony po?as celého ro?níka. V tejto skupine som nespomenul ?alších (Mlynár, Vozár, Breziansky, Oszvald, ?ernek, Boženík, Stranianek, Majer?ík, Žilin?ár), ktorí boli ?asto ako na hojda?ke, ale v tejto kategórii je to normálne. Aj taký Hamšík v ich veku, v rodných Podlaviciach až tak nevynikal, ale latku talentu mal nastavenú vyššie ako ostatní, mal to v hlave usporiadané a dosiahol to, ?o dosiahol. Je to príklad pre všetkých chlapcov, pretože nik nevie, ako kto má nastavenú tú svoju latku, len treba na sebe tvrdo pracova?.
 
MŠK Žilina U12 reprezentovali: Petráš, Ko?ínek - Kopas, Majdan, Vozár, Zavadzan, ?uriš, Boženík, Múdry, Breziansky, Mlynár, Stranianek, Oszvald, Sluka, Kán, Lacko, Opial, ?ernek, Kompaník, Majer?ík, Žilin?ár.
 
Na záver by som sa chcel po?akova? klubu za vytvorené podmienky, rodi?om hlavne za to, že vo všetkých zápasoch nepôsobili na hrá?ov ani na m?a rušivo, ale športovo povzbudzovali.
 
Tréner Jaroslav Kališ
Asistent Michal Klec
 

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1619 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.