26.11.2004

Branislav Krahula: Žilina, prvé svetlo alebo...

Rád by som zhrnul a zhodnotil prácu fan clubu po?as polovice sezóny 2004/05. Prvým obrovským krokom vpred bol vznik stanov klubu, ktoré boli schválené Ministerstvom vnútra SR a tak sme mohli oficiálne za?a? fungova? ako Fan club MŠK Žilina. Práca FC sa zlepšuje od zápasu k zápasu. Nie je to síce jednoduché, ale verte mi, robíme, ?o je v našich silách. Chcem týmto pripomenú? a zárove? po?akova?, že prácu nám u?ah?uje nové vedenie MŠK, jeho zamestnanci i samotní hrá?i.Je vždy zvláštne, vzrušujúce a je v tom aj trochu strachu a aj trochu hanby, díva? sa s odstupom ?asu na to, ?o sme dokázali urobi? pre klub, pre futbal, ale aj pre mesto..., Pre fanúšika je MŠK futbal a aj ?aro návratov k staršiemu. Vysvetlím: starým fanúšikom, starším, stredným i tým najmladším dáva futbal osobitné zážitky a pocity, návratom do histórie je to, že nie je podstatné, pod akým názvom klub fungoval – ?i už ZsTK, ŠK, Sokol Slovena, Dynamo, Jednota, ZVL, alebo opä? ŠK, vždy sa dostaneme k dnešnému MŠK. Vždy to bola, je a bude Žilina a každý si nachádza to svoje. Boli doby pekné, úspešné, ale i smutné, neúspešné.


Avšak dnes zažíva fanúšik obdobie, ktoré nikto z pamätníkov nepamätá a ani nemôže.

Sme trojnásobný majster republiky a to hovorí samo za seba. Je to vyznamenanie pre ?udí, ktorí robia svoju prácu a robia ju dobre. Viem, možno máte svojho „ko?a“, ktorý ten závod nebežal pod?a Vašich fanúšikovských predstáv, ale o tom je šport, futbal a práca okolo neho. Nechcem však hodnoti? prácu druhých...


Práca Fan clubu MŠK Žilina

Rád by som zhrnul a zhodnotil prácu fan clubu po?as polovice sezóny 2004/05. Prvým obrovským krokom vpred bol vznik stanov klubu, ktoré boli schválené Ministerstvom vnútra SR a tak sme mohli oficiálne za?a? fungova? ako Fan club MŠK Žilina. Práca FC sa zlepšuje od zápasu k zápasu. Nie je to síce jednoduché, ale verte mi, robíme, ?o je v našich silách. Chcem týmto pripomenú? a zárove? po?akova?, že prácu nám u?ah?uje nové vedenie MŠK, jeho zamestnanci i samotní hrá?i.


Výjazdy za chlapcami
:

Z 9 zápasov vonku sme urobili zájazdy do 6 miest (neboli sme len v Trnave a R.Sobote – hralo sa v týždni a na Inter pre nízky záujem). Avšak niektorí ?lenovia FC sa týchto zápasov zú?astnili individuálne. K nim je potrebné priráta? i Ligu majstrov v Bukurešti. Nie je to zlé, ale mohlo by to by? aj lepšie – hlavne v ú?asti, ve? trojnásobní majstri si to zaslúžia. Mrzí ma, že niektorí dávajú prednos? TV zápasom ako prís? priamo chlapcov povzbudi?...ale, uvidíme na jar.


Suveníry:

Návrhov dostávame dostatok, na všetko sú však potrebné financie a my musíme vychádza? z toho, ?o máme. Týmto by som rád po?akoval sponzorom, ktorí nás v našej práci podporili a my sa snažíme na tomto „fronte“ tvrdo pracova?. Ve? je aj v našom záujme, aby mal každý fanúšik aspo? nie?o v klubových farbách alebo s naším znakom.


Povzbudzovanie:

Zápasy Žiliny sú špecifické tým, že sa hrajú pod umelým osvetlením, ?o dodáva aj „oby?ajnému“ ligovému stretnutiu divadelnú a priam vznešenú atmosféru. My sa ju snažíme zdokonali? svetelnými efektmi ?i pyrotechnickou show. Aj to jeden z výsledkov spolupráce klubu MŠK so svojím fan clubom. Verím, že nie je posledný, ale štartovný. K povzbudzovaniu patria aj choreá...


Na záver:

Nespomenul som všetko. Avšak vždy nové a nové nápady na štadióne MŠK Žilina náro?nému fanúšikovi, citlivému rodákovi zakaždým znova otvárajú o?i i srdce a rozum káže mnohé veci vníma? objektívne aj kriticky.

 

                                                                                 S pozdravom Branislav  Krahula

                                                                                                        predseda fan clubu

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 2522 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.