17.1.2013

Halový futbalový turnaj prípraviek U 9

Sobota 19. 1. od 9.00 h na Rosinskej ceste v Žiline


Organizátor: MŠK Žilina a.s.
Veková kategória: U-9, hrá?i narodení po 1.1.2004 a mladší

Dátum a ?as konania: 19. 1. 2013 (sobota) od 9:00 do 16:30hod. 

Miesto konania: Športová hala Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 01008 Žilina

Rozhodca: zabezpe?í organizátor –  registrovaní rozhodcovia OBFZ Žilina. Zdravotníka na turnaj zabezpe?í organizátor. Každý hrá? musí ma? pri sebe karti?ku poistenca.

Po?et ú?astníkov: 8 družstiev 

Hrací systém a pravidlá: dve skupiny A a B, v ktorých sa odohrajú zápasy každý s každým. V prípade rovnosti bodov o umiestnení rozhoduje: 1.vzájomný zápas 2. rozdiel skóre 3. vyšší po?et strelených gólov 4. pokutové kopy – rozstrel 5. ak s rovnakým po?tom bodov je viac družstiev ako dve, posudzuje sa medzi nimi tabu?ka iba z týchto družstiev. Pod?a poradia v skupinách sa odohrajú zápasy o umiestnenie na 5.-8.mieste (3.A- 4.B, 4.A-3.B) a prví dvaja zo skupín odohrajú semifinálové zápasy (1.A – 2.B, 1.B – 2.A) o postup do finále a porazení odohrajú zápas o 3.-4. miesto (v prípade nerozhodného výsledku v zápase o umiestnenie nasledujú pokutové kopy). 

Brankár rozohráva po prerušení hry aj v hre (rukou alebo nohou) len do polovice ihriska. Lopty sa musí dotknú? spoluhrá? na vlastnej polovi?ke ihriska. Pokutový kop sa zahráva zo vzdialenosti 7 m. Postavenie brániacich hrá?ov je vo vzdialenosti minimálne 5 m. Autové vhadzovanie  sa zahráva kopom zo zeme alebo vedením lopty zahrávajúcim hrá?om do ihriska. Lopta pri zahrávaní musí stá? na postrannej ?iare. Po dotyku lopty o strop rozohráva súper z polovice ihriska autové vhadzovanie. ?as sa nezastavuje pri prerušení hry (len na žiados? rozhodcu pri ošetrení hrá?a). Žltá karta - hrá? je vylú?ený na 2 minúty. Ak po?as oslabenia družstvo obdrží gól, vylú?ený hrá? sa môže vráti? do hry. ?ervená karta- hrá? je vylú?ený na 2 minúty a do zápasu už nemôže zasiahnu? a má stop aj na 1 nasledujúci zápas. Družstvo hrá v oslabení 2 minúty bez oh?adu ?i obdržalo gól. Ostatné pravidla sú zhodné so štandardnými pravidlami futbalu. 

Skupina A
MŠK Žilina žltí
AS Tren?ín
Mosir Jastrzebie
FC Nitra

Skupina B
MŠK Žilina zelení
MFK Ružomberok
ŠK Slovan Bratislava
MŠK Námestovo U10

Po?et ?lenov jedného družstva: max. 14 hrá?ov + 2 realiza?ný tím. Po?et hrá?ov na hracej ploche: 4+1 (striedanie po?as neprerušenej hry). Hrací ?as: 1x18 minút (na výmenu družstiev na hracej ploche je stanovený ?as 2 minúty). Hracia plocha: povrch parkety, rozmery hádzanárskeho ihriska, hádzanárske bránky, na oboch stranách sa hrá na ?iary . Ceny: všetky zú?astnené družstvá získajú diplom, prvé tri družstva získajú poháre a vecné ceny a ocenený bude aj najlepší brankár, hrá? a strelec turnaja. . Štartovné: 50 Eur za družstvo (platí sa na mieste). Ob?erstvenie: pitný režim a ob?erstvenie zabezpe?í organizátor. Poistenie: Ú?astníci nie sú organizátorom poistení, organizátor nezodpovedá za fyzickú alebo materiálnu škodu spôsobenú ú?as?ou na turnaji. Za osobné veci zodpovedajú jednotliví vedúci družstiev.

Kontakt: Jaroslav Ba?ík, mobil: 0915124064, e-mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk

?. ?as        zápas
1. 9:00      MŠK Žilina žltí – AS Tren?ín
2. 9:20      MŠK Žilina zelení –  Ružomberok
3. 9:40      Mosir Jastrzebie – FC Nitra
4. 10:00    Námestovo U10– Slovan Bratislava
5. 10:20    MŠK Žilina žltí – Mosir Jastrzebie
6. 10:40    MŠK Žilina zelení- Námestovo U10
7. 11:00    AS Tren?ín – FC Nitra
8. 11:20    MFK Ružomberok-  Slovan Bratislava
9. 11:40    AS Tren?ín – Mosir Jastrzebie
10. 12:00  MFK Ružomberok – Námestovo U10
11. 12:20  MŠK Žilina žltí- FC Nitra
12. 12:40  MŠK Žilina zelení –  Slovan Bratislava
13. 13:00  Zápas o 5.-9.miesto 3.A- 4.B
14. 13:20  Zápas o 5-9.miesto 3.B- 4.A
15. 13:40  1.semifinále 1.A-2.B
16. 14:00  2.semifinále 1.B-2.A
17. 14:20  Zápas o 7.miesto
18. 14:40  Zápas o 5. miesto
19. 15:00  Zápas o 3.miesto
20. 15:20  Finále
15:40       Vyhlásenie výsledkov

 

 

 

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1972 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.