Doxxbet liga

Anketa:

Ktorý hrá? z akadémie MŠK Žilina vás po?as zimnej prípravy v A mužstve najviac zaujal?

Jakub Michlík (36%)
36%
Adrián Kopi?ár (23%)
23%
David Hancko (18%)
18%
?ubomír Gorel?ík (23%)
23%
hlasovalo 7097 ľudí
- archív ankiet -

Fotogaléria:

Fotogaléria
31.7.2013

Peter Pekara pred štartom mládežníckych sú?aží

Riadite? mládeže a akadémie MŠK Žilina Peter Pekara v krátkom rozhovore pred štartom mládežníckych sú?aží.


Nedávno sa skon?il MINTAL CUP, ste spokojný s jeho priebehom?

8. ro?ník tohto turnaja len potvdil, že v Žiline sa opä? stretla mládežnícka špi?ka z rôznych kútov Európy okorenená o exotiku z Malajzie. Som rád, že naši chlapci hrali kombina?ne dobre, úto?ne a prebojovali sa do finále. Cie? vyhra? turnaj sa im nepodarilo splni?, v ceste im stál reprezenta?ný výber Malajzie. Je to skvelá príprava U 17 pred novým ro?níkom, kde chceme v každej kategórii pomýšla? na tie najvyššie méty. Turnaj mal skvelú divácku kulisu, ?o nás všetkých teší, je to len dôkaz, že ?udia sa zaujímajú o mládež MŠK Žilina.

Cez víkend štartuje U 19 prvý sú?ažný duel proti majstrovi z Tren?ína, aké sú ambície všetkých tímov mládeže?

MŠK Žilina má len tie najvyššie ciele, nie je tomu inak ani v tejto sezóne. Zverenci trénera M. Nemca, teda U 19 chcú jednozna?ne úto?i? na titul, takisto aj ostatné kategórie. Taktiež sa naše mužstvá budú zú?ast?ova? na prestížnych európskych turnajov, na ktoré je Žilina pozývana. Budem ve?mi rád, ak aj v tejto sezóne budeme dokazova?, že práca s mládežou patrí v Žiline medzi najlepšie na Slovensku.

Proklamovaná filozofia klubu stavia práve na mládež, je to ur?itý záväzok aj vo vašej práci?

Chceme, aby prechod hrá?ov z rôznych vekových kategórii až do seniorského mužstva bol plynulý. Teda celý klub ís? rovnakou cestou. Tréner Gu?a spolupracuje s mládežníckymi trénermi, dostato?ne komikuje a spolo?ne sa snaží s trénermi jednotlivých kategórii vštepova? hrá?ov atribúty moderného úto?ného futbalu. Ako som sa raz vyjadril, mám sen, že v seniorskom mužstve nastúpi jedenás? odchovancov z akadémie. V ur?itom ?asovom horizonte to vídim reálne.

Túto nede?u dostal prvý krát šancu v seniorskom tíme Zuziak, ko?ko chalanov môže v tomto ro?níku okúsi? po prvý raz pocit výjs? na trávnik za A mužstvo?

Je to skvelý impulz pre všetkých chanov, že ak budú na sebe tvrdo pracova? majú dvere do A mužstva otvorené. Záleží len na nich ako sa s tou ponúknutou šancou popasujú, klub ako MŠK Žilina im ponúka skvelé možnosti na ich futbalový rast.  ?ažko hovori? presný po?et ko?ko nových hrá?ov,  ja som rád, že viacerí mladí hrá?i sa postupne udomác?ujú v šatni A mužstva, ?o je viac než pozitívne.

Nastali turbulentné zmeny v trénerskom obsadení pre novú sezónu?

Staronovým trénerom je Vladimír Labant, ktorý bude pôsobi? u mužstva U 15, rozlú?ili sme sa len s trénerom Jaroslavom Kališom. U 19 povedie Miroslav Nemec, U 17 Tibor Goljan, U 16 Stanislav ?uriš, U 14 Slavomír Kone?ný... Ladislav Kubalík, v minulej sezóne pôsobiaci pri U 17 prešiel do A mužstva na pozíciu tím manažéra. Každý tréner má svoju kvalitu a chce napredova? vo svojej práci, ?o je ve?kým prís?ubom a pozitívom do budúcnosti.

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 2125 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.