4.12.2013

Hodnotenie jesennej ?asti U 17 o?ami Tibora Goljana

Tréner mužstva MŠK Žilina U - 17 zhodnotil vydarenú jesennú ?as? tímu mladších dorastencov, ktorí sú ve?kým prís?ubom pre žilinský futbal.


Tibor Goljan a jeho hodnotenie jesennej ?asti MŠK Žilina U 17 :

To, že sme na prvom mieste v tabu?ke sved?í o dobrej práci trénerov mládeže v Žiline. Chlapci prešli v Žiline prípravkou a žiackymi kategóriami pod vedením dobrých trénerov, družstvo sa dobre doplnilo za trénera Nem?íka (v 14.-15. rokoch) o talentovaných chlapcov zo Slovenska (Václavík, Kopi?ár, K?azovi?, Kone?ný, v lete prišiel z Martina Mo?oroši, vekom stále patrí do kategórie U16).

Spolu s asistentom Palom Šuhajom sme za 1,5 roka tvrdo pracovali na tom, aby sme chalanov dostali tam, kde momentálne sú, nie je to iba krátkodobá záležitos?. Kvalitný tréningový proces, na ktorý máme vytvorené ve?mi dobre podmienky, poctivý prístup hrá?ov k svojím povinnostiam, nielen vo futbale, ale aj v škole, dobrý kolektív, vzájomná dôvera medzi trénermi a hrá?mi, to všetko ovplyvnilo atmosféru tíme a prejavilo sa to vo ve?mi dobrom hernom prejave a devä? bodovým náskokom v sú?aži. Dali sme 46 gólov (o 18 viac ako druhé najlepšie družstvo a dostali 15 gólov), ?o sved?í o ofenzívnej hre nášho družstva. Hrali sme kombina?ný futbal, ktorý sme chceli vnúti? aj našim súperom, aby sa museli oni prispôsobova? nám a nie naopak. Vysoký presing, okamžité prepnutie po strate lopty a snaha ís? s ve?kým po?tom hrá?ov do súperovho pokutového územia, to rozhodovalo v našich zápasoch. Samozrejme pri takomto štýle hry musíte by? na to ve?mi dobre pripravený po kondi?nej stránke.


Stabilnými ?lenmi v reprezentácii do U17 boli Adrián Kopi?ár, Jakub Michlík, Adam Štefanec, ?ubomír Gorel?ík (hráva už v U19) a Filip Mo?oroši za U16. V širšom výbere boli Filip K?azovi?, Boris Benia? a Michal Pobijak. Ve?mi dobre výkony podávali aj ?alší hrá?i, osobnos?ou družstva je Rastislav Václavík. Najlepší strelec družstva je Roman Kone?ný s 9 gólmi.


Prípravu za?íname 8.1.2014, 19.1 ideme na sústredenie do Tatranskej Lomnice, 20.2. na sústredenie do Prahy, kde odohráme dva zápasy s ?eskými mužstvami a sú?až za?íname 9.3. 2014  v B. Bystrici.


Pochválil by som celý kolektív, chlapci sa navzájom posúvajú dopredu, k dobrým výkonom, sú to ví?azné typy, chcú dáva? góly a dominova? v každom zápase kombina?nou hrou. ?akujem asistentovi Palovi Šuhajovi, vedúcemu družstva Jožkovi Šušolíkovi, trénerovi brankárov Branislavovi  Rzeszetovi, masérovi Jarovi Mintálovi a rodi?om, že podporujú chlapcov vo futbale.

Peter Pekara, riadite? mládeže MŠK Žilina: " Chlapci hrali celú jese? vynikajúci futbal, strelili najviac gólov a hrali vyložené ofenzívne. Avšak ve?mi oce?ujem, že aj v zápasoch,  v ktorým sa im príliš nedarilo sa vedeli zomknú? a doslova zabojova? o ví?azstvo. Okrem futbalovosti majú ve?ké bojovné srdce pre futbal, rozhodne aj z tohto tímu príde k posunom. Dvaja, traja hrá?i pôjdu do vyššej vekovej kategórie U 19. Celkovo musím vyjadri? spokojnos? s celou jesennou ?as?ou U 17, ale stále prizvukujem, že nás ?aká jarná ?as?, kde chceme by? taktiež dominantní a skon?i? na 1.mieste."
 

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1839 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.