Doxxbet liga

Anketa:

Ktorý hrá? z akadémie MŠK Žilina vás po?as zimnej prípravy v A mužstve najviac zaujal?

Jakub Michlík (35%)
35%
Adrián Kopi?ár (23%)
23%
David Hancko (18%)
18%
?ubomír Gorel?ík (23%)
23%
hlasovalo 6003 ľudí
- archív ankiet -

Fotogaléria:

Fotogaléria
4.6.2014

MŠK Žilina U 17 v sezóne 2013/2014 s celkovým 2.miestom

Obhliadnutie sa za sezónou s trénerom U17 Tiborom Goljanom.


Ako hodnotíte sezónu z výsledkového h?adiska, ?o rozhodlo o celkovom druhom mieste v se?one 2013/2014?

"Boli sme po jeseni na prvom mieste zásluhou týchto chalanov a skon?ili sme na kone?nom druhom mieste opä? záslohou rovnakých chalanov. Pri mládeži rozhodujú rôzne vplyvy, ktoré ovplyv?ujú zápasy. Viacero ostatných tímov v sú?aži hralo len na výsledok a nie na herné napredovanie, proste nechceli a nehrali futbal. My sme sa snažili o kvalitný herný prejav aj za cenu, že nemusíme vždy vyhra? zápas."

Úto?ný herný prejav sa vám podarilo deklarova? najvyššším po?tom strelených gólov v sú?aži( 74, druhý najvyšší po?et strelených gólov mala Nitra s 53 gólmi, pozn.red.), pozitívny signál tejto sezóny?

"74 gólov je dobrá vizitka tímu. Každé mužstvo, ktoré som doteraz trénoval dalo najviac gólov v sú?aži... Je to nielen klubová filozofia, ale hlavne moja vízia a hrá?i musia by? o nej presved?ení, že táto cesta je správna. Samozrejme, chceme hra? ofenzívny futbal, ale musíme zlepši? defenzívnu ?innos? celého mužstva. ?o robi? po strate lopty, aké majú hrá?i úlohy, ako sa majú správa?, aké majú funkcie - tu je vždy, ?o zlepši?."

Pod?a vás v ?om spravili vaši zverenci najvýraznejší skok po hernej, ale aj mentálnej stránke v uplynulej sezóne?

"Z herného h?adiska sme dosiahli to, že patríme medzi špi?ku na Slovensku. Z mentálneho h?adiska pracujeme na zlepšené hrá?ov po tejto stránke nielen s trénermi, ale aj s mentálnym kou?om pánom Miroslavom Mackulínom, ktorý tento rok spolupracoval s klubom MŠK Žilina."

Najvä?šie radosti a naopak ,ak sa vyskytli sklamania po?as uplynulej sezóny?

"Najvä?šia rados? je vôbec trénova? v takom tíme ako je MŠK Žilina a vies? kvalitných hrá?ov vo výborných podmienkach. Po?as sezóny to boli ví?azstva v zápasoch, lebo preto  hráme futbal. Snažíme sa vyhra? každý zápas, aj na tréningu. Samozrejme, nie za každú cenu, ale kombina?ným futbalom a vysokým pressingom. To môžeme však dosiahnu? len poctivou prácou v tréningovom procese, ale aj v osobnom živote musí každý hrá? podriadi? futbalu všetko. Sklamaní bolo menej, ale priznám sa, že v jarnej ?asti som musel rieši? problémy, ktoré sa vyskytli vnútri v kolektíve. V tomto zložitom veku pre mladých chlapcov, kde prežívajú rôzne obdobia, sa musia popasova? s viacerými faktormi a ich postupne prekona? a zvládnu?. To dokážu iba silné osobnosti."

Títo chlapci by mali budúci ro?ník háji? farby U 19, môžu pokojne zasiahnu? aj do seniorskeho futbalu?

"To ukáže až samotný futbalový život. Ja verím tomu, že vä?šina hrá?ov pripravená je, všetko majú vo svojich hlavách. Otázka je jasná - ?i sa chcem živi? futbalom a robím všetko preto... alebo ?i sa chcem živi? futbalom a nerobím preto ni?."

V uplynulej sezóne ste po zvládnutí štúdii získali najvyššiu trénersku licenciu, ?o bolo pre vás najinšpiratívnejšie po?as tohto sú?ažného ro?níka?

"Uvedomil som si, že aj prehry patria k futbalu. Nerád prehrávam, som zvyknutý vä?šinou vyhráva?, ale v tejto sezóne som zistil, že aj prehra vás môže posunú? ?alej, ke? sa z nej dokážete pou?i?. Dôležité je, aby ste urobili všetko, ?o bolo vo vašich silách. Potom prijímete aj prehru ?ahšie, snažíte sa zlepši? a by? ešte lepší."

 

 

 


zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1575 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.