Doxxbet liga

Anketa:

Ktorý hrá? z akadémie MŠK Žilina vás po?as zimnej prípravy v A mužstve najviac zaujal?

Jakub Michlík (35%)
35%
Adrián Kopi?ár (23%)
23%
David Hancko (18%)
18%
?ubomír Gorel?ík (23%)
23%
hlasovalo 6003 ľudí
- archív ankiet -

Fotogaléria:

Fotogaléria
20.6.2014

Hodnotenie sezóny MŠK Žilina U 11

Trénerská dvojica Bá?ik/Frátrik zaostrila na sezónu 2013/2014.


Jaroslav Bá?ik, Radovan Frátrik, tréneri:

" V uplynulej sezóne U 11 absolvovala ligové zápasy proti súperom o rok starším v I.lige U12 Stred a ako postupujúci sme sa stretli na jar s mužstvami zo skupiny Východ. Vä?šina ligových zápasov sa odohrala v dobrom tempe a v?aka tejto konfrontácii sme mali primeranú spätnú väzbu z tréningového procesu. Ve?ký dôraz sme kládli na vytvorenie technických zru?ností a ich aplikovanie pod ?asovo-priestorovým tlakom. Kritickým bodom z tréningu je výber riešenia herných situácii bez straty lopty. Vä?šina hrá?ov mala problém vybra? správnu techniku v súboji s loptou na kopa?ke. Naopak obrovské zlepšenie nastalo v hre 1-1 v obrane. Myslíme si, že tento kolektív chlapcov ma obrovský potenciál a je len na nás- tréneroch ho prenies? do úspechu. ?akujeme za spoluprácu po?as celej sezóny hrá?om, rodi?om a samozrejme klubu za vytvorené podmienky. Vä?šina turnajových zápasov v medzinárodnej konfrontácii nám ukázala, že smer, ktorým usmer?ujeme výchovu chlapcov, je správny. Najvä?šiu zásluhu na progrese majú hrá?i, ktorí po?as celého roka pristupovali ve?mi zodpovedne k tréningovému procesu. Ve?ký dôraz sme kládli na vytvorenie technických zru?ností a ich aplikovanie pod ?asovo-priestorovým tlakom. Kritickým bodom z tréningu je výber riešenia herných situácii bez straty lopty. Vä?šina hrá?ov mala problém vybra? správnu techniku v súboji s loptou na kopa?ke. Naopak obrovské zlepšenie nastalo v hre 1-1 v obrane. Myslíme si, že tento kolektív chlapcov ma obrovský potenciál a je len na nás, tréneroch,  ho prenies? do úspechu. ?akujeme za spoluprácu po?as celej sezóny hrá?om, rodi?om a samozrejme klubu za vytvorené podmienky."

 

Týždenný mikrocyklus v rámci celého ro?níka U 11:

 

 

Špecifické tréningové za?aženie (utorok, streda, piatok):

"V úvodnej ?asti tréningovej jednotky sa vä?šinou venujeme poci?ovaniu lopty a nácviku k?u?iek pomocou Coerverovej futbalovej školy s dôrazom na techniku a vykonávanie klamlivého pohybu (klamlivý pohyb musí by? vykonaný s loptou alebo telom).V tréningoch s loptou sa snažíme dlhodobo zlepši? individuálnu techniku hrá?ov. Hrá?i mali a majú dlhodobo problém v riešení herných situácii pod tlakom súpera. Snažíme sa u hrá?ov zlepši? technickú aj taktickú stránku všetkých parametrov H?J. Pomocou PC a HC s výberovým riešením a malých foriem hier rôznej organizácie u?íme hrá?ov používa? H?J v premenlivých podmienkach. Dôraz pri tom kladieme na súboj 1-1 a prechodové fázy hry.Utorok a piatok sa venujeme rozvoju rýchlosti najmä akcelera?nej a reak?nej. V stredu koordina?ným cvi?eniam na rebríku a prekážkach s trénerom Ková?om."

Nešpecifické tréningové za?aženie (pondelok, štvrtok):

"V pondelok striedame gymnastiku s tréningom na rozvoj koordina?ných schopností. Gymnastika s trénerkou Horkavou je zameraná na nácviku a zdokona?ovanie základných gymnastických prvkov.Na koordina?nom tréningu pracujeme na rozvoji najmä rovnováhovej a priestorovo- orienta?nej schopnosti. Obidva tréningy využívame aj na kompenzáciu jednostranného za?aženia nôh posil?ovaním horných kon?atín, trupu, chrbtových a brušných svalov stabiliza?nými cvi?eniami resp. s vlastnou váhou tela.Stre?ingu sa špeciálne venujeme vo štvrtok na plavárni. Po dôkladnom rozcvi?ení a plávaní, obetujeme stre?ingovým cvi?eniam najviac ?asu z celého týžd?a. Po?as víkendov sa chlapci zú?ast?ujú turnajov a zápasov tak aby každý hrá? cez víkend absolvoval potrebnú minutáž."

 


 

 

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1279 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.