19.11.2014

Vladimír Ku?ka: "Problémom ve?mi ve?a introvertných hrá?ov."

HODNOTENIE MŠK ŽILINA U17 po jesennej ?asti o?ami trénera Vladimíra Ku?ku.


Napriek nelichotivému tabu?kovému postaveniu, máte dôvod vyslovi? spokojnos? s ur?itými svetlými momentmi v jesennej ?asti?
"Teší ma ve?ký po?et strelených gólov, najviac po Nitre, niektoré vydarené zápasy - Podbrezová, Bardejov, B.Bystrica, Nitra, Senica, ?i v Prešove a v nich ve?mi dobré indiviuálne výkony."
 
Tých negatív bude asi viacero?
"Celkovo 7.miesto po jeseni je pre m?a ve?kým sklamaním, herne ur?ite patríme do prvej trojky, zlé výkony v zápasoch s Tren?ínom a v Trnave, prehry v zápasoch, kde sme jasne dominovali - Košice, Prešov, Senica. Po celú jese? sme sa trápili vo finálnej fáze a v zakon?ení, nezmyselné vylú?enie Krelu v poslednom kole v Senici..."
 
Aký najvýraznejší trénerský poznatok si odnášate z doterajšieho pôsobenia p ri tíme MŠK Žilina U17?
"Jese? mi dala  poznatok, že mentálna stránka a charakter hrá?ov je v niektorých momentoch, ?i zápasoch viac než futbalová kvalita. Moje mužstvo ani raz nezví?azilo, ?i aspo? remizovalo, ak inkasovalo prvý gól v zápase. Preto prekvapila práve psychická labilnos? hrá?ov v tejto kategórii."
 
Je možné vypichnú? najvýraznejšie individuality mužstva po?as jesene?
"Nikto z hrá?ov si neudržal stabilnú výkonnos? - brankári nemali celkovo vydarenú jese?, obrancovia striedali ve?mi dobré výkony a momenty s ve?kými individuálnymi chybami hlavne v rozohrávke, ?o je ?innos?, na ktorej musíme najviac popracova?, stredová formácia ?asto menila svoje zloženie, pracova? musíme najmä na práci s priestorom a kvalitnejšej finálnej prihrávke, úto?níci majú obrovský potenciál, ktorý však nedokázali pretavi? do kolektívneho výkonu. Hrá?i ako Majštiník, Martin?ek, ?i Vallo majú úžasné individuálne danosti, musia sa ich však nau?i? využíva? a hlavne si viac veri? aj vo chví?ach, ke? sa mužstvu nedarí. Najviac odohratého majú Bernát v bráne, z obrancov Šušolík, Moško, Kra?ko, Víglaš, v stredovej formácii D. Fujak, Š.Štefanec a Krela, úto?níkov som už spomínal. Celkovo je v hrá?och ve?mi ve?ký potenciál a futbalovos?, problémom je ve?mi ve?a introvertných hrá?ov, hlavne tých, ktorí sú nosite?mi kvality. Cením si však prístup všetkých hrá?ov k tréningovému procesu, chcú sa zlepšova? a napredova?."
 
Podarilo sa vášmu mužstvu MŠK Žilina U17 nap??a? klubovú filozofiu?
"Snažili sme sa o aktívny futbal, pohybovo ve?mi náro?ný, ktorý bude založený na kvalitných a rýchlych prihrávkach, je to však proces, ktorý je ve?mi náro?ný technicky, energeticky, takticky, ale hlavne psychicky. Dosta? ho hrá?om do hláv a do krvi chce ur?ite ove?a viac ?asu ako 4 mesiace.... Myslím si, že moji hrá?i ho zvládajú energeticky, technicky, majú menšie rezervy v taktickom myslení, zatia? ho však nezvládajú mentálne...."
 
Nastanú po?as zimnej prestávky posuny v hrá?skom kádri?
"Posuny dozaista budú, je o nich pred?asné teraz hovori?. Všetko bude záleža? od vyšších kategórii - B - tímu a U19. Ur?ite však  pôjdu 3-4 hrá?i do U19 a naopak podobný po?et k nám z U16."
 
Aký ste zvolili program zimnej prípravy MŠK Žilina U17?
"Zimná príprava za?ína 8.januára 2015, bude prebieha? v domácich podmienkach na umelej tráve v Strážove. Máme naplánovaných okolo 12 prípravných zápasov, hlavne dúfam, že chlapcom sa budú vyhýba? zranenia a budú ma? chu? na sebe tvrdo pracova? a zlepšova? sa."

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1502 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.