10.2.2015

Tréner mládeže Róbert Coma - bojovník na poh?adanie

Už deviatu sezónu sa venuje najmenším talentom v MŠK Žilina. V lete 2014 zažil poriadny životný šok, ke?že dostal rakovinu. Neklesol na duchu, ostal pozitívne naladený a s najvä?šou pravdepodobnos?ou životný zápas vyhral.


Aké ro?níky máte na starosti ako tréner prípraviek?

"Venujem sa tým najmladším, konkrétne kategóriám U 10, U 8. Ako hovorím, tým  neobrúseným diamantom. V klube som už deviatu sezónu, práca ma absolútne nap??a. Dnes už hrá?i z prvej gardy 1997 sú v kádri A mužstva - Michlík, Gorel?ík ?i Kopi?ár."

Práve práca s tými najmenšími si vyžaduje množstvo trpezlivosti. Nie vždy ste prioritne tréner?

"Musíte by? kamarát, otec, psychológ a  niekedy až potom tréner. Zatia? som nepocítil žiadnu únavu a na každý jeden tréning ?i zápas sa teším. I ke? tie za?iatky v U 7, U 8 sú ?ažké, ale ke? vidíte ich pohybový, futbalový a  mentálny rast, uvedomíte si, že vaša práca má zmysel."

V tomto smere zohráva ve?kú úlohu i vz?ah trénera  s rodi?mi?

"Som ve?mi priamy ?lovek a dôležitá je správna komunikácia s rodi?mi. Niekedy sa to nedá v každom prípade, no od za?iatku si s každým ur?ím tvrdé pravidlá. Ak je nejaký problém, treba si ho vykomunikova? z o?í do o?í. Je jasné, že ideálne to nikdy nebude."

 

V lete 2014 ste si však museli da? nútenú zdravotnú  pauzu. ?o sa udialo?

"Dostal som banálnu horú?ku. 1. júla 2014 som za?ahol a nakoniec sa z toho vyk?ula rakovina žl?níka. Bol to šok. Ležal som 40 dní, vyoperovali mi nádor a nasledovali chemoterapie. V týchto d?och by som mal absolvova? tú poslednú a verím, že to bude za mnou."

Asi je najdôležitejšie, že neklesáte na  duchu?  Iní ?udia by sa najmä psychicky zosypali a nevládali bojova?...

"Verím, že ako to prišlo, tak to aj odíde. V  nemocnici som prežil náro?né obdobie na psychiku, nie každý sa s  tým dokáže popasova?, to je pravda. Dokonca jeden pacient ved?a m?a umrel. Nie je to ?ahké, no 90 percent úspechu lie?by je hlava. Aspo? si to myslím. A jednozna?ne rodina, a v mojom prípade naši najmladší chlapci z MŠK Žilina. Ke? za mnou prvýkrát prišli, tak mali všetci hlavy dole, teraz vidím už na ich tvárach úsmev. Bez rodiny by sa to vôbec nedalo, to je základ. Im patrí najvä?šia poklona."

Ihne? ste sa po návrate z nemocnice zapojili do futbalového života?

"Vymeškal som prvé dva týždne sezóny 2014/2015. I ke? to bolo fyzicky náro?nejšie pre m?a, išlo o silnú vzájomnú energiu.  Potom akoby všetko išlo ?ahšie."

Prela?me na futbal. Ako sa posunul tréningový proces vašich kategórií spred 9 rokov?

"Dôraz je kladený na technické vybavenie s loptou. Výsledky vôbec neriešime, niekedy to treba rodi?om troška prízvukova?. Hovorím im, že ich syn si nebude pamäta? v  seniorskej kariére, že skon?il piaty na nejakom turnaji. Teším sa, že sa nám darí zbiera? ?asté individuálne ocenenia. Medzi naj menšími je silné jadro, ktoré bude ?aha? MŠK Žilina o 10 rokov. O tom som presved?ený."

Dvojnásobná rados? je chodi? na zápasy A-tímu, ke? hrajú skoro sami odchovanci akadémie MŠK Žilina.

"To je alfa a omega našej práce trénerov mládeže. Pretože ?ím viac detí z U 10 uvidíme hra? za mužov, tým je to lepší pocit. Potom vám dobre padne, ak vás niekto pozdraví a pamätá si vás. Samozrejme, nie každý sa tam môže dosta?, ale priate?stvá zostávajú."

Minulú sezónu si vaši zverenci zatrénovali s A-tímom. Majú najmenší hrá?i najvä?šie vzory z MŠK Žilina?

"Len sa ich spýtajte, sledujú ich a ke? sa napríklad o tejto akcii dozvedeli, dve - tri noci nespali pred, ale aj po nej. Zahra? si na hlavnom ihrisku s Á?kom je ve?ká ?es?. So žartom hovoríme, že odvtedy sa Á?ko naštartovalo a prakticky neprehráva."

V aktuálnej sezóne to má Á?ko vynikajúco rozbehnuté. Budú majstri?

Ja tomu verím. I ke? prídu asi menšie zaváhania, nakoniec ten náskok po jeseni udržia a potom bude zaujímavé vidie? našich mladíkov v konfrontácii s európskymi mužstvami.


 

 

Fotogaléria k článku:

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 3772 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.