12.10.2006

Miroslav Nemec : „Chcem, aby sa chlapci futbalom bavili...“

Prinášame vám rozhovor s bývalým hrá?om a dnes s asistentom trénera A teamu a trénerom B teamu MŠK Žilina Miroslavom Nemcom, ktorý si môžete spolu s inými informáciami pre?íta? v bulletine ku majstrovskému zápasu s Interom.


Miroslav Nemec : „Chcem, aby sa  chlapci futbalom bavili...“

„Ešte pred 4 rokmi si bol hrá?om Žiliny, ke? sa stala majstrom, ?o sa za to obdobie udialo?“

Odišiel som do Púchova a potom zas na  2 roky do Ruska, do Kazachstanu.

„Aké to tam bolo?“

Ve?mi ?ažké. Ale hrával som pravidelne.

„Vrátil si sa do Žiliny, jednak preto, že máš odtia?to manželku, ale asi ?a to ?ahalo aj futbalovo,. Aké vz?ahy si tu zanechal?“

Po?as môjho pôsobenia v Žiline sa utvorili ve?mi dobré vz?ahy a tie zostali zachované na ve?mi dobrej úrovni. ?asto som telefonoval s p. Belaníkom.

„Ponuka, aby si išiel pracova? pre MŠK prišla práve od p. Belaníka?“

Áno, ponuka prišla od Karola i od p. Antošíka.

„Chcel si už skon?i? s aktívnym futbalom? Prekvapila ?a tá ponuka?“

Kariéru  som nechcel ukon?i?, mal som aj ponuku z Rakúska, ktorú som ve?mi zvažoval. Ale za?iatky tohto všetkého sú niekde pred 3 rokmi, ke? ma ešte ako hrá?a oslovil p. Antošík, ?i nechcem v klube osta? na?alej, aby som trénoval. Vtedy som chcel hra?, tak som odišiel. Teraz sa táto téma otvorila znova a ja som ich ponuku prijal.

„Chcel si by? vždy trénerom, alebo si mal iné predstavy?“

Mal som nie?o rozbehnuté i v iných oblastiach, ale všetko som hodil za hlavu a chcem sa venova? trénerstvu a milovanému futbalu.

„Stal si sa druhým asistentom v „A“ tíme. Tréner Vrba charakterizuje tvoju pozíciu ako prepojenie kabíny s trénermi. Ako  ty vnímaš svoju pozíciu pri „A“?ku?

Snažím sa by? kamarát v trénerskej kabíne aj v kabíne hrá?skej a to prepojenie funguje, rozprávam sa s hrá?mi, po?úvam ich postrehy a posúvam to ?alej a naopak.

„Ako teda vnímaš svoju pozíciu?“

...u?ím sa...

„Gro tvojej práce je pri juniorke MŠK, Si mladý tréner, tvoji zverenci sú o pár rokov mladší, poslúchajú ?a?“

Táto práca je založená na kamarátskom vz?ahu , sme priatelia, ale samozrejme odstup medzi trénerom a hrá?om musí by?, taká prirodzená autorita. Snažím sa s nimi komunikova? a nau?i? ich to, ?o m?a nau?ili iní.

„ V nede?u ste dohrali dôležitý zápas s prvým celkom tabu?ky, s Dolnou Žda?ou. Vyhrali ste a dostali ste sa tak na ?elo. . Mohol by si zhodnoti? tento zápas?“

Ve?mi podstatné bolo, že sme hrali na hlavnom ihrisku a kvalitnom trávniku. Bolo to ve?mi dôležité ví?azstvo, pretože Dolná Žda?a mala dovtedy ve?mi dobré výsledky. Ale aj mi máme svoju kvalitu, a to sme dokázali. Naše mužstvo má skuto?ne kvalitu, hrá?i, ktorí chodia z „A“ tímu, ale aj chlapci, ktorí prišli z dorastu k mužom.

„Naplno sa venuješ „B“, ako ?asto trénujete a koho máš vlastne k dispozícii?“

Trénujeme každý de?  a sú to hrá?i z dorastu a juniorky, dop??aní s chlapcami z „A“.

„Zo strany vedenia je snaha da? „B“tímu profesionálny ráz, aj hrá?i uzatvárajú profesionálne alebo poloprofesionálne zmluvy. Myslíš, že sa to tým  zlepšilo?“

Ur?ite to bol dobrý krok, je tu kvalita a dá sa využi? potenciál hrá?ov. Totiž prechod z dorastu do mužstva je ?ažký a práve juniorka vytvára dobré predpoklady na ich ?alší rast.

„Ako komunikuješ z ?iernymi hrá?mi?“

Trikrát do týžd?a chodím na angli?tinu, takže sa u?ím...

„Netúžiš sa niekedy vráti? na ihrisko alebo hrávaš niekde?“

Hra? už nemôžem, ale niekedy túžim, tak chodím hráva? mestskú ligu raz za 2-3 týždne, ?o ma nap??a. A takisto pri tréningu s „A“ si s nimi zahrám ako hrá?.

„ Zbieraš skúsenosti. Hodnotíš to ako dobrú školu?“

?o som prešiel svojím futbalovým životom,  myslím si, že tak výborný realiza?ný  tím som ešte nestretol, je to pre m?a obrovská škola. ?i pán Vrba, p. Nosický alebo p. ?apay.

„ Viem, že si za?ínal  ako hokejista, nie je ti niekedy ?úto za hokejom?“

Každý šport je pre ?loveka v živote prospešný a k tomu vediem aj svojich chlapcov. Nie je najdôležitejší len futbal, je potrebné sa venova? športu obšírnejšie, je to potrebné pre ich ?alší rast., najmä v juniorskom veku. Hokej si niekedy v zime zahrám a aj som krasokor?u?oval.

„S trénerstvom v podstate za?ínaš, chceš si zvyšova? svoju kvalifikáciu?“

Tak, ako hrá? som mal svoje sny, mám svoje sny aj teraz. Som na za?iatku, musím si urobi? trénerské licencie, takže študujem. Momentálne si dokon?ujem  B licenciu, študujem v Košiciach u pána Kopejtka a p. Szenaia.

„Máš ako tréner nejakú vlastnú filozofiu, nie?o, ?o chceš svojim zverencom vštepi??“

Mám rád ví?azné typy a chcem, aby vyhrávali a aby sa zabávali futbalom, aby ich to jednoducho bavilo.

zdroj: MŠK Žilina

článok bol zobrazený 1966 krát

K článku bolo pridaných 0 komentárov

Prihlásenie registrovaného užívateľa:

Registráciou získate možnosť prispievať do diskusie, zapojiť sa do tipovačky a hodnotenia hráčov.